Zasady udostępniania

1. Prawo do wypożyczenia na zewnątrz mają wszyscy pracownicy i studenci UAM posiadający ważne konto biblioteczne.

2. Zamawiane książki można odebrać w Wypożyczalni po otrzymaniu powiadomienia mailowego o zrealizowanym zamówieniu. Książki należy odebrać w przeciągu 7 dni. Po tym czasie zostaną wycofane do magazynu.

3. Ilość i czas wypożyczenia książek:
a) Studenci wydziałów na Kampusie Ogrody oraz studenci wielu wydziałów (SWW)- do 10 wol. wypożyczanych na okres 3 miesięcy; możliwość prolongaty dwukrotnie o 30 dni
b) Doktoranci wydziałów na Kampusie Ogrody – do 15 wol. wypożyczanych na okres 6 miesięcy; możliwość prolongaty dwukrotnie o 180 dni
c) Pracownicy nauki wydziałów na Kampusie Ogrody – do 30 wol. wypożyczanych na okres 1 roku; możliwość prolongaty dwukrotnie o 365 dni
d) Inni pracowni wydziałów na Kampusie Ogrody – do 20 wol. wypożyczanych na okres 1 roku; możliwość prolongaty dwukrotnie o 365 dni
e) Czytelnicy pozostałych wydziałów UAM (studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, inni pracownicy)- do 5 wol. wypożyczanych na okres 30 dni; możliwość prolongaty dwukrotnie o 30 dni.

4. Opłaty:
a) 12 zł/rok akademicki – założenie/przedłużenie konta bibliotecznego
b) 0,30 zł za 1 dzień za każdy wolumin–przekroczenie terminu zwrotu
c) 5zł za 1 dzień za każdy wolumin – przekroczenie terminu zwrotu materiału z Czytelni
d). Zagubiony lub zniszczony materiał biblioteczny należy odkupić (jeżeli nie ma takiej możliwości zasady określa Kierownik Biblioteki).

5. Czytelnia:

a) z całego księgozbioru na miejscu w Czytelni może korzystać każdy czytelnik bez konieczności zakładania konta bibliotecznego,
b) książki z księgozbioru Czytelni mogą być wypożyczane na zajęcia/wynoszone na ksero, pod warunkiem ich zwrotu w tym samym dniu,
c) w Czytelni można korzystać z materiału bibliotecznego niewypożyczanego na zewnątrz:
– druków wydanych przed 1945r. (Rez.)
– czasopism i gazet.